CONTRIBUTIE

Leden van Judo Sho Shin betalen contributie.  Wij maken gebruik van automatische incasso met toestemming van de judoka of zijn/haar vertegenwoordiger. De jaarlijkse contributie wordt verspreid over twaalf maanden betaald; de incasso loopt daarom door in de zomermaanden en tijdens overige vakanties.

Bij een nieuwe inschrijving wordt éénmalig € 15,50 inschrijfgeld berekend. Deze wordt gelijktijdig met de eerste lesmaand afgeschreven.

Lidmaatschap van Judo Sho Shin is ingedeeld in twee tarieven; één voor judoka’s tot 18 jaar (‘Junioren’) en één voor judoka’s vanaf 18 jaar (‘Senioren’). Voor een tweede les per week betalen zowel de Junioren als de Senioren € 8,00 per maand bovenop de normale contributie.

De lesgelden voor het jaar 2022 zijn als volgt vastgesteld:
€ 24,50 – Judoka’s tot en met 17 jaar (Junioren), 1 les/week
€ 32,00 – Judoka’s van 18 jaar en ouder (Senioren), 1 les/week
€   8,00 – Extra les/week                                                      

Judo Sho Shin werkt samen met Stichting Leergeld 2 stromenland. Deze organisatie helpt kinderen in de gemeente Druten van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld. Bij een inkomen van 120% van het wettelijk sociaal minimum kan een aanvraag ingediend worden voor een eventuele vergoeding van contributie en/of sportkleding.

In officiële vakanties worden in principe geen lessen gegeven. Bij voldoende aanmelding of op verzoek, kan er tijdens vakanties extra les gegeven worden tegen contante betaling van €6,00.

Indien de lesgelden worden aangepast, wordt de judoka of zijn/haar vertegenwoordiger tijdig per mail ingelicht.

Mocht de judoka dankzij ziekte of blessure langer dan 1 maand niet in staat zijn om de judolessen te volgen, dan geldt voor hem of haar in principe een kortingsregeling. Neem hiervoor even contact met ons op.

Is het door oorzaken die zijn toe te rekenen aan  de judoka of de wettelijke vertegenwoordiger van de judoka, niet mogelijk om het verschuldigde lesgeld te innen, dan zal daarop bij de volgende maand € 2,50 administratiekosten worden berekend.

Deze informatie en meer over afspraken tussen Judo Sho Shin en haar leden is terug te vinden in de Algemene Voorwaarden.